Over School

met Laura Delrue

In deze aflevering is Laura Delrue te gast. Ze werkt voor het CLB en is heel gepassioneerd over alles wat met school en onze kinderen te maken heeft. In deze aflevering hebben we het over de maatschappij en het onderwijs, de verschillende onderwijsvormen, hoe je een school kiest voor je kind(eren) en meer. Een boeiend gesprek! 


Een passie voor school

Laura heeft een enorme passie voor school. Die passie komt voort uit een minder fijne ervaring die Laura zelf heeft gehad met school. “In de lagere school werd dyslexie bij mij vastgesteld, waarmee duidelijk werd dat er meer aan de hand was dan ‘onwil’ om mijn best te doen. Leren lezen en schrijven ging voor mij heel moeizaam en de begeleiding stond toen nog in de kinderschoenen,” begint Laura.

“Ik herinner mij dat ik soms onder de tafel kroop en me vastklampte aan de tafelpoot omdat ik echt niet naar school wou. Ik had het gevoel dat ik faalde, dat ik tekortschoot op school. Pas in het middelbaar, waar ik veranderde van ASO naar KSO bloeide ik open. School maakt zo een groot deel uit in het leven van een kind en jongvolwassene dat ik uiteindelijk later heb besloten om er mee voor te kunnen zorgen dat kinderen er zich goed voelen,” gaat ze verder.


Een nieuwe wind in het onderwijs

Je voelt dat er zowel in het ouderschap als in het onderwijs een nieuwe wind waait. Al blijft het voorlopig nog zoeken voor de scholen. “We merken dat het machtsprincipe niet meer werkt, leerlingen zijn ook mondiger geworden wat maakt dat scholen, directies en leerkrachten echt op zoek zijn naar nieuwe methodieken om iedereen terug in verbinding te brengen.”

“Net omdat scholen voelen dat macht inzetten en straffen niet meer het gewenste effect heeft, gaan ze steeds meer het principe van de nieuwe autoriteit inzetten. Daarmee leggen leerkrachten het machtsprincipe naast zich neer en treden ze op als leider door middel van verbindend gezag. Ze gaan daarmee echt in hun eigen kracht staan om zo op een rustige en zelfzekere manier grenzen aan te geven.”

Er is ook meer openheid. Als we als ouder het gevoel hebben dat iets niet werkt voor ons kind, durven we nu naar de leerkracht stappen om samen naar een oplossing te zoeken. “Dat is een intens proces, maar het is belangrijk om daar als ouders samen met de school, de leerkracht, de zorgcoördinator en zelfs het CLB naar op zoek te gaan,” aldus Laura.


Over traditionele scholen en methodescholen

Wat is het verschil tussen traditionele scholen en methodescholen? “Kort door de bocht is het zo dat traditionele scholen leerplannen en leerdoelen centraal zetten, waar methodescholen het kind centraler zullen zetten. Al zie je steeds meer traditionele scholen die de principes van methodescholen overnemen,” zegt Laura.

Bij de methodescholen zijn Freinet, Steiner en Montessori de bekendste. Maar wat is nu juist het verschil tussen die drie? “Dat is moeilijk om expliciet uit te leggen omdat ook elke school nog eens eigen accenten legt. Kort samengevat is het zo dat Steiner een pedagogie is. Voelen, denken en doen zijn met elkaar verbonden en zij staan voor een holistische ontwikkeling. Een Steinerschool werkt minder met de leerplannen die binnen het jaar gehaald moeten worden, maar kijkt naar de ontwikkeling op lange termijn. Ze spreken daar ook niet over leerjaren maar groepen,” begint Laura.

“Bij Freinet werken ze wel met de leerplandoelstellingen zoals traditionele scholen, maar de manier waarop is anders. Ze stellen het kind centraal. Kringgesprekken, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en samenwerken zijn daar belangrijke focuspunten. Ze werken ook meer vanuit thema’s die aangebracht worden door het kind, ze nemen de leefwereld van kinderen mee,” vervolgt ze.

“Montessori tenslotte gebruikt eigen ontwikkeld lesmateriaal. Zij proberen heel hard in te spelen op wat leeft in de samenleving en vinden het ook belangrijk om veel buiten te zijn, contact te maken met de natuur, buiten te leren, etc.” 


Hoe kies je de juiste school voor je kind?

School maakt zo’n groot deel uit van het leven van onze kinderen, hoe kies je dan de juiste school? Zeker voor een kind van twee is het nog niet makkelijk om in te schatten welk onderwijs het beste bij hen past. “Dat klopt, en vaak is het dan ook nog eens leerkrachtgebonden of ze zich goed voelen of niet. Dan kan het goed zijn dat er een moeilijker jaar is, terwijl het jaar erna misschien beter is omdat er een betere klik is en er meer gewenning is geweest,” zegt Laura.

“Heel belangrijk in de keuze van een school is: ga op bezoek! Bepaal wat jij belangrijk vindt voor je kind en vraag ernaar. Als jij het bijvoorbeeld belangrijk vindt dat je kind zich kan uitleven buiten, kan je vragen of die mogelijkheid er is. Als dan blijkt dat ze ‘s middags nooit buiten gaan, is het misschien niet de juiste school voor je kind.”

“Laat je niet leiden door wat de samenleving of je omgeving aangeeft als ‘de beste keuze’. Ga samen op ontdekking en kies vanuit een aansluiting, met de school, met de visie, met wat jij belangrijk vindt.”

“En de website onderwijskiezer.be kan ook raad brengen! Daar vind je alle mogelijk info over alle soorten onderwijsvormen en studierichtingen en kan je testen invullen om je te helpen bij het bepalen van je keuze,” sluit Laura af.


Ook nog in de podcast:

Hoe Laura openbloeide in KSO, over het M-decreet, thuisonderwijs, co-teaching en meer!